تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی فریاد قلم - روش های جایگزین عدالت بین نسلی

درتعریف عدالت بین نسلی در بستر ارتباط میان نسل های سیاره زمین هستند رویکردهای متعددی وجود دارد

 

 

اولین مدل preservationist، که در آن نسل حاضر نشانی از منابع در حال نابود کردن نیست و یا خالی یا به شدت تغییر هر چیزی است، بلکه آن را موجب صرفه جویی در منابع برای نسل های آینده و حفظ همان سطح از کیفیت در تمام جنبه های محیط زیست است. این مدل preservationist ریشه هایی عمیق در نظریه اصل طبیعی جریان آب از قانون انگلیسی، که در آن آب جریان riparians می تواند تا زمانی که استفاده از آنها استفاده بود به هیچ وجه لطمه نمی کمیت یا کیفیت آب برای کسانی که پایین دست. در نهایت این منافع وابسته به کنار رودخانه آخر قبل از وارد جریان اقیانوس و ناپدید می شود، زیرا آنها هیچ کس ار به آنها مدیون تعهد

مدل preservationist، اگر در صرفه جویی در اکوسیستم های سازمان ملل متحد به شدید خود را به اجرا درآمد ، باعث ارتقاء وضع موجود باشدتنها سازگار با اقتصاد معیشتی امرار معاش، نه با جهان صنعتی. در صورت انعطاف پذیرتر مدل سوسیالیستی توسعه اقتصادی اعمال شده توسط استالین را  پشتیبانی می کند که در آن شهروندان خواستار فدا کردن امروز برای فردای بهتر هستنداین نگرش به عنوان Calvinists wel معمول بود در هر دو، نسل های آینده در هزینه کردن نسل های قبلی بهره مند شدن.

فوق العاده دیگر آن را مدل توانگری می توان نامید که نسل حاضر آن را مصرف خواهد کرد که ان می تواند امروزه ثروت زیادی را تولید کند یا به علت مصرف بیش از حد نسل های امروز هیچ یقینی نیست که نسل های اینده وجود خواهد داشت بهترین راه برای به حداکثر رساندن ثروت برای نسل های اینده این مدل مشرف بر نزول بلند مدت از سیاره که باشد ایجاد شده از جمله خسارات غیرقابل جبران به تنوع گونه ها و از منابع تجدید پذیر از جمله خاک و ماهی ،و هزینه های آلودگی زیست محیطی ناقص و کنترل زباله های هسته ای و خطرناک که باعث مناطق نا مناسب برای سکونت و استفاده از ، علاوه بر این طبق این مدل، نسل حاضر ممکن است تغییرات غیر قابل برگشت در سیستم آب و هوای جهانی که قابلیت سکنی در مناطقی از جهان  را تحت تاثیر قرار می دهد را شروع به کار کند

حتی اگر ما می دانستیم که آخرین نسل از جامعه بشری هستیم که روی زمین زندگی می کنند آن است که هنوز مشخص نیست که ما حق نابود کردن ان را داشته باشیم یا آن را تخریب از جامعه بشری من، در پایان تنها بخشی از یک سیستم بسیار بزرگتر طبیعی، که ما می توانیم در جهت منافع خود استفاده کنید ولی ما نیز باید دیگران ان را به دیگران انتقال بدهیم

یک نوع دیگر از مدل توانگری مدل تکنولوژی ، که در آن ما نیازی نیست که در مورد محیط زیست برای نسل های آینده نگران باشیم به دلیل نوآوری در فن آوری ما را قادر خواهد ساخت جایگزینی منابع نامحدود را به شما معرفی کنیم در حالی که فن آوری بدون شک ما را به توسعه برخی از جانشین برای منابع ویژه ای قادر خواهد ساخت که  به استفاده از منابع مؤثرتر منجر شود آن را به هیچ وجه قابل اطمینان نیست  که  کفایت کند و یا نیرومندی این سیاره بی ربط را بسازد

. در نهایت، ما را از مدل اقتصادی محیط زیست ، که اگر در آنها به کار حسابداری مناسب از منابع طبیعی که استدلال می کند ، ما را تعهدات خود به نسل های آینده به انجام برسانیم ابزارهای اقتصادی که محیط زیست ما را توسعه داده اند وبه اندازه کافی هم ان ها را تنزیل کرده اند که درخواست ما اقتصاد"سبز"  است. در حالی که حسابداری مناسب ضرورتی است به اجرای عدالت بین نسلی منجر می شود، ، در حال حاضر تصور کردن آن مسلما کافی نیست

 نظریه طرح شده از حقوق صاحبان سهام بین نسلی

توسعه پایدار در صورتی امکان پذیر است که در زمین و منابع آن نه تنها به عنوان فرصت های سرمایه گذاری بلکه به عنوان یک اعتماد بنگریم توسط اجداد ما به ما منتقل شد ازش لذت بردیم و ما هم ان را به  فرزندان  برای استفاده از آنها منتقل می کنیم چنین "اعتماد سیاره ای"   به ما  حقوق و مسئولیت منتقل می کند

آن را بیان می کند که نسل های آینده نیز دارای حقوق هستند  هر چند تا مطمئن شوید، این حقوق به این معنی است که  ما به  زندگی کردن ان ها  احترام می گذاریم   در صورتی که این احترام فراتر از تفاوت در میان کشورها، ادیان و فرهنگ ها ست

گوش کردن

نظریه عدالت بین نسلی  استدلال می کند که ما، انواع بشر، محیط زیست طبیعی سیاره ما مشترک با تمام اعضای گونه های ما : نسلهای گذشته، نسل حاضر و آینده  به عنوان اعضای نسل حاضر، ما  زمین را با صداقت به نسل های آینده نگه داشته ایم  در عین حال، ما در حال ذینفع حق استفاده و بهره مندی لازم را از ان برده ایم .

 

دو رابطه بین نظریه برابری بین نسلی و محیط زیست طبیعی ما را شکل داده  وجود دارد : رابطه ما با نسل دیگر از گونه های ما و رابطه ما با سیستم طبیعی است که ما بخشی از ان هستیم. نوع بشر است یکپارچه با دیگر بخش های مرتبط با سیستم طبیعیت ، ما اثر می گذاریم و بوسیله اتفاقات رخ داده در سیستم تحت تاثیر قرار داده می شود  ما به تنهایی در میان همه موجودات زنده باید ظرفیت قابل توجهی برای شکل دادن به رابطه ما با محیط زیست داشته باشیم . ما می توانیم آن را به طور پایدار استفاده کنیم  یا ما می توانیم کیفیت محیط زیست را با  خالی کردن منبع طبیعی پایه کاهش دهیم . به عنوان حساس ترین از موجودات زنده، ما مسئولیت   مراقبت های ویژه برای سیاره مان هستیم.

 

رابطه دوم اساسی این است که بین نسل های مختلف از گونه های انسان است. همه نسل ها در ذاتا با استفاده از میراث مشترک  زمین به نسل دیگر، گذشته و آینده، پیوند خورده است. نظریه عدالت بین نسلی تصریح می کند که تمام نسلها ارتباط مشترکی درخصوص مکان در  رابطه با سیستم طبیعی دارند  هیچ پایه ای برای نسل حاضرکه به  برتری یافتن  نسل حاضر بر نسل های آینده در استفاده کردن از منابع طبیعی سیاره وجود ندارد

 

این فرض می یابد ریشه های عمیق در حقوق بین الملل ،اعلامیه ای در برابر از میان برداشتن تبعیض علیه زنان ،

در حالی که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم تمامی اعضای خانواده بشری، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است اشاره به تمام اعضای خانواده بشری تا به ابعاد زمانی، به ارمغان می آورد که همه نسل های درون محدوده آن است. اشاره به حقوق برابر و مسلم تأکید برابری اساسی از چنین نسل در خانواده ی بشری.

همکاری بین نسل فرع به برابری است. برای مشاهده جامعه انسان به عنوان یک همکاری در میان همه نسل ها مناسب است. در توصیف دولت به عنوان مشارکت، ادموند برک تصریح کرده است که " مانند چنین همکاری نمی تواند در نسل های بسیاری ب دست آورد ، آن را تبدیل به یک همکاری نه تنها میان آنهایی که زندگی می کنند اما در بین کسانی که زندگی می کنند، کسانی که مرده اند، و کسانی که به دنیا آمد. "هدف از جامعه بشری باید برای تحقق و حفظ مصالح و رفاه هر نسل، در رابطه با سیستم طبیعی، که بخشی از ان است. این امر مستلزم حفظ نیرومندی از سیاره : زندگی پشتیبانی سیستم و فرایندهای زیست محیطی و شرایط محیطی لازم برای یک محیط سالم و شایسته بشر است.گوش کردن

در این مشارکت، نه نسلی می داند چه زمانی ان نسل بوجود امده، چند نفر از اعضای آن را داشته  ، و یا حتی چند نسل وجود دارد در نهایت چند نسل باقی خواهد ماند. اگر ما چشم انداز از نسلی هستیم که در جایی در امتداد این طیف از هم قرار داده شده اما نمی دانیم در پیشرفت کجای ان قرار داریم، از جمله نسلی که خواستن زمین را در یک شرایط خوب به ارث برند   برای هر نسل قبلی و به عنوان دسترسی خوب آن را به عنوان نسل های قبلی است. این امر مستلزم هر نسل  سیاره را انتقال دهد  در صورتی که نه در شرایط بدتر از ان که دریافت کرده است و ارائه دسترسی عادلانه به منابع و منافع آن. در نتیجه هر نسل  دو وظیفه دارد در مقابل این سیاره یکی اطمینان با تعهدات برای مراقبت از آن ودیگری استفاده  ذینفع با حقوق مربوط به آن است

@@@@اگر یک نسل کمر به حفظ این سیاره در سطح از کیفیت دریافت کرده، نسل ها موظف به تعمیر این آسیب، حتی اگر هزینه برای انجام چنین کاری. با این حال، آنها می توانند هزینه های سراسر چندین نسل، با استفاده از اوراق قرضه درآمد و دیگر اقدامات مالی، توزیع به طوری که منافع و هزینه های بازسازی توزیع با هم. در حالی که نسلی که اجازه می دهد تا کیفیت محیط زیست به خراب شدن هنوز منافع به هزینه فوری نسل آینده، نسل های آینده دورتر هستند محافظت می شود. علاوه بر این ، نسل تحمیل آسیب ممکن است در سطح بالاتری از درآمد به اندازه کافی گذشت به طوری که نسل جانشین فوری ثروت کافی برای مدیریت موثر زوال.

در حالی که عدالت بین نسلی می توان به عنوان در تضاد با دستیابی به حقوق صاحبان سهام intragenerational مشاهده شده، دو می تواند سازگار و در واقع هم باید بروند. کاربران از نسل حاضر را از بین نسلی حق دسترسی برابر به استفاده و بهره مندی از منابع سیاره، که ناشی از برابری زمینه ای است که تمام نسلها با یکدیگر در رابطه با استفاده از آنها از سیستم های طبیعی داشته باشد

علاوه بر این ، حتی ترین اعضای خود خواه از نسل حاضر که تنها در مورد مراقبت از فرزندان خود را به عنوان باید آنها را گسترش بیشتر به زمان به طور فزاینده ای در مورد مراقبت از محیط زیست به طور کلی است که آنها به ارث خواهند برد. از آنجا که هیچ کشوری یک یا گروهی از کشورهای دارای قدرت به تنهایی برای اطمینان از محیط زیست سالم، همه باید همکاری سیاره قوی در آینده تا اطمینان حاصل شود. از آنجا که فقر به عنوان علت اصلی از تخریب محیط زیست، به این معنی رفع نیازهای اولیه فقرا، به طوری که آنها را هر دو تمایل و توانایی به تعهدات بین نسلی خود سیاره به حفظ داشته باشد.

برای اینکه مطمئن هستند که در آن موارد اقدامات مورد نیاز برای حفاظت از سلامت سیاره برای نسل های آینده ممکن است تضاد با نیاز به کاهش فقر با بیشترین سرعت ممکن وجود دارد. در این موارد، ما نیاز به توسعه مکانیسم های مناسب و تخصیص منابع کافی به حداکثر رساندن توانایی برای پیشبرد اهداف هر دو.

چون از کوپن‌های بیمه‌نامه‌تان زیاد استفاده کرده‌اید، نباید بیمه شوید!
خسارت‌های امنیتی بحران آب
آیا در منابع تاریخی کُرد یک قوم بوده است؟
كیستی اهل بیت(ع)
تفاوتهای اعتقادی بین شیعه و سنی را به طور كامل توضیح دهید و دلایل برتری شیعه نسبت به سنی را به طور كامل بگویید؟
نقل و انتقالات لیگ برتر 96-97
آیا «زرتشت» تنها پیامبر ایرانی بود؟
تصاویر برتر جهان در بهار ۹۶
حادثه تروریستی مجلس از نگاهی دیگر/ باید پروتکل‌های امنیتی را تغییر داد
نماینده مجلس آمریکا حمله داعش در تهران را مفید دانست!
عذرخواهی رسمی فدراسیون‌فوتبال عربستان
مادر چه اندازه بر انسان حق دارد؟
چه كسی نباید قاضی شود؟
چرا نباید به كسی كه به ما خیانت كرده، خیانت كنیم؟
كسی كه سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد، نزد خدا و رسولش چگونه است؟
علت نامگذاری ماه رمضان چیست؟
جملات زیبای رهبر عزیز انقلاب در مورد بسیج
سخنان امام خمینی (ره)درمورد بسیج
لینک 21 فیلم از حکیم ارد بزرگ
رقص مرد چه حکمی دارد؟
سایت ماه اسکین طراح قالب وبلاگ رایگان با امکانات عالی
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.