تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی فریاد قلم - 335نفری كه اموالشان مصادره شد
بازخوانی تاریخ/
به روایت روزنامهٔ اطلاعات
به گزارش پارسینه، روزنامه اطلاعات در روز یكشنبه 27خرداد 1358 و تنها چند روز پس از آنكه شورای انقلاب، قانون ملی كردن بانك ها توسط دولت را ابلاغ كرد، فهرستی از 335نفر از كسانی را كه تشخیص داده بودند با رژیم گذشته همكاری نزدیكی داشته اند، اعلام كرد كه اموال آنها مصادره شده است.

به نوشته اطلاعات، حساب های بانكی 335نفر از مقامات رژیم سابق مسدود شد.

 اسامی 335نفر از مقامات، روزنامه نگاران، وكلای دادگستری، نمایندگان سابق مجلس شورای ملی و سنا و وابستگان رژیم منفور پهلوی كه حساب های جاری، سپرده ثابت، پس انداز و دیگر حساب ها و موجودی ها اعم از اوراق بهادار و اوراق امانات آنها مسدود و نقل و انتقال آنها ممنوع شده است، اعلام شد: این لیست شامل كسانی است كه در مرحله اول برنامه انقلابی دولت – مصادره اموال – قرار گرفته اند و صورت اسامی آنان به بانك های سراسر كشور ابلاغ شده است. اسامی اعلام شده به شرح زیر است:

1 - وجیه الله آزموده سرلشگر بازنشسته
2 - منوچهر آزمون وزیر
 3 - مهدی آستانه ای شغل آزاد
 4 - هومر آشوریان كارمند موزه ها
5 - كریم آصف فرهنگی شاغل
 6 - عبدالهادی سردفتر اسناد رسمی شغل آزاد
 7 - بانو آقایان عما مشاغل آزاد
 8 - جعفر آلتی بای قوشان شغل آزاد كشاورزی
 9 - محمدعلی آموزگار وكالت دادگستری
 10 - پری بانو اباصلتی شغل وكیل سابق مجلس و سردبیر سابق مجله اطلاعات زنان
 11 - بانو نیره ابتهاج سمیعی فرهنگی
12 - ضیاء ابطحی فهلیانی كارمند وزارت كشاورزی
 13 - دكتر شمس الدین ابولمهدی لنگرودی كارمند وزارت بهداری
 14 - محسن اجاق وكیل دادگستری
 15- عباس اخباری كارمند نخست وزیری
 16 - غلامرضا اخلاق پور قاضی دادگستری
17 - محمدعلی ادیب مجلسی شغل آزاد
 18 - پرویز اربابی اناری استاد تمام وقت دانشگاه
 19 - حجت الله اردلان وزارت كار
 20 - محمد اسحقی كاهكشی كارگر شركت نفت
 21 - محمدحسین اسحاقی نژاد بازبین شركت نفت
 22- طلعت اسدی (خزیمه) عضویت در انجمن های اجتماعی
 23 - محمد اسدی كارمند وزارت بهداری
 24 - ملك منصور اسفندیاری قاضی دادگستری
 25 - حسین اسكندری قاضی دادگستری
 26 - آقای كاظم اسكویی روزنامه نگار
 27 - موسی اشرفی كارمند وزارت كشور
 28 - دكتر محمدحسین اعتمادی كارمند وزارت بهداری
 29 - غلامرضا اعظمی باوندپور كشاورزی
 30- محمدصادق افتخارفرهنگی
 31 - جواد افتخاری قاضی دادگستری
32 - جهانشاه افشار شغل دولتی ندارد
 33 - سیف الله افشار شغل آزاد
 34 - بانو مهین افشار جعفری (سهمی) شغل آزاد
 35 - خلیل الداغی كارمند وزارت
 36 - مصطفی الموتی كارمند وزارت دارایی
 37 - علی امیر عشایری شغل آزاد
 38 – حسن اوحدی كارمند شركت فرش
 39 - سیف الدین اهری كارمند وزارت دارایی
 40 - اسداله ایلخانی سرلشگر بازنشسته
 41 - بانو فرخ لقا بابان فرهنگی
 42 - بهمن باركزهی كارمند وزارت كشور
 43 - محمدعلی باقرزاده شغل آزاد
 44 - ناصر الدین باقری فرهنگی
 45 - دكتر حیدرقلی برومند وزارت بهداری
 46 - بانو ملك تاج برومند شغل آزاد
47 – نظام الدین بزرگ زاده فرهنگی
 48 – محمدعلی بسیج خلخالی وزارت بهداری
 49 – دكتر محمد بقایی یزدی عضو نخست وزیری
 50 – علی محمد بنكدارپور استاد دانشگاه.
51 - احمد بنی احمد وكیل دادگستری
 52 - دكتر اكبر بهادری سرهنگ بازنشسته
53 - حبیب بهار وكیل دادگستری
 54 - منوچهر بهارلو كارمند وزارت كشاورزی
 55 - عنایت بهبهانی بازرگان
 56 - ابراهیم بهره مند تكنسین برق
 57 - علی بهنیا فرهنگی
 58 - حسینعلی بیات افسر بازنشسته
 59 - محمد پارسا فرهنگی
60 – ابراهیم پردلی شغل آزاد
 61 - محسن پزشكپور وكیل دادگستری
 62 – منوچهر پزشكی قاضی دادگستری
63 - رحیم پور بردباری شغل آزاد
 64 - ولی الله پیرقاضی دادگستری
 65 – جعفرقلی پیرزاده شاغل وزارت دادگستری
 66 – هرمز پیشوایی فرهنگی
 67 - حسین تجدد وزارت بهداری
 68 - عیسی تدین شغل آزاد
 69 - هادی تربتی
70 - عبدالحسین تژده افسر بازنشسته
 71 - سیدجلال تقوی لاریجانی كارمند بانك مركزی
 72 - محمدتقی زاده منظری فرهنگی
 73 - یدالله توتونچی افشار صنایع و معادن
74 - علی اكبر توتونچیان آزاد
 75 - عبدالله توكلی آزاد
 76 - فتاح تولایی زاد قاضی دادگستری
 77 - سالار جاف كارمند شهرداری
 78 - عباس جباری سرلشگر بازنشسته ژاندارمری
79 - سیدمحمد جزایری كارمند وزارت دارایی
 80 - محمدكاظم جزایری وزارت بازرگانی
 81 - مجتبی جعفری قاضی دادگستری
 82 - احمد جلالیان فرهنگی
83 - مظفر جندقی شغل آزاد
 84 - جعفر جواد مدیرعامل شیر و خورشید
85 – سعید جواد شغل آزاد
86 - محمود محمودیان كشاورزی آزاد
 87 – بانو قدس منیر جهانبانی خانه داری
 88 – نوازالله جهانشاهی سرهنگ بازنشسته
 89 – رضی چلاجور فرهنگی
90 - دكتر سید ابراهیم چهرازی استاد دانشگاه تهران
 91 – فتح الله حاتمی كارگر
 92 - رضا حجتی فرهنگی
 93 - اشرف حریری فرهنگی
 94 - جعفر حیدری كارمند بازنشسته مجلس شورای ملی
 95 - امیرعلم خزیمه شیر و خورشید سرخ
 96 – محمدحسین خسروی دارایی سرهنگ بازنشسته ارتش
 97 - حسین خطیبی استاد دانشگاه تهران
 98 - حسن خلیل زاده شیرازی شغل آزاد
 99 - ابراهیم خلیل حیدرزاده امین كارمند شیر و خورشید سرخ
 100 - علی احمد خورشید قاضی دادگستری.
 101- حبیب دادفر وكیل دادگستری
102 - احمد دانشمند تجارت آزاد
 103  غلامحسین دانشی فرهنگی
 104 - ویدا داودی (گروسیان) كارمند تلویزیون ملی
105 - موسی درودی كارمند وزارت آب و برق
 106 - محمدحسین دلخوش فومنی -فرهنگی
 107 - احمد دولتی – فرهنگی
108 - منوچهر دهقان – فرهنگی
 109 - محمد دهقان نژاد – شغل دولتی ندارد
 110 - رضا ذوالفقاری
111 - عبد العزیز راشدی كشاورز آزاد
112 - هلاكو رامبد – آزاد
 113 - دكتر لطف الله رییسی وزارت بهداری
 114 -صدرالله رییسی اردكانی - كشاورز آزاد
 115 - دكتر كاظم رحمانی بازنشسته ارتش
 116 - مصطفی رحیم زاد خویی – آزاد
 117 - اسمعیل رحیمی لاریجانی - وزارت كشور
 118 – دكتر هوشنگ رشیدیاسمی - استاد دانشكده پزشكی
 119 - محمد رضوانی– شغل آزاد
 120 - میرابوطالب رضوی نژاد صومعه سرایی قاضی دادگستری
 121 - دكتر عبدالصمد رفعتی  استاد دانشگاه پزشكی
122 - رستم رفعتی - كشاورز آزاد
 123 - محمدحسین رهبر
 124 - عبدالله ریاضی – معدوم
 125 - خداداد ریگی - افسر بازنشسته
126 - بانوهما زاهدی - شغل آزاد اجتماعی
 127 - حسنعلی زرگرزاده حاج باغلو -كارمند شیر و خورشید سرخ
 128 - محمد اسمعیل ساری اصلانی كشاورزی آزاد
 129 - سواك ساگینیان - وكیل دادگستری
130 - دكتر محمد ستاری استاد دانشگاه
 131 - امیر امان الله سترگ دره شوری  -كشاورزی آزاد
 132 – دكتر سید نورالله ستوده – وزارت بهداری
133 - منوچهر سرهنگ زاده – پست و تلگراف
134 - محمدرضا سعادت فرد – آزاد
135 - فریدون سعادت قدس نیا – آزاد كشاورزی
 136- دكتر جواد سعید – وزارت راه
 137 -كریم بخش سعیدی
 138 - محمد باقر سعیدی وزارت كشور
 139-پرویندخت سلیلی فرهنگی شاغل
 140 - حسینعلی سلیمانی فرهنگی شاغل
 141 - فتح الله سلیمانی سوادكوهی وزارت راه وترابری
 142 - منوچهر سلیمی استاد دانشگاه شاغل
143 - میرمحمدحسین سیدكلال – وكیل دادگستری
144 - رحمان قلی سیدی – فرهنگی
 145 - امیرعلی سیفی شغل آزاد
146 - هوشنگ شادلو كارمند وزارت دارایی
 147 - سیدباقر شادمان لولوی
 148 - محمدتقی شریعت – بانك عمران
149 - محمدتقی شریفی – بانك عمران
150 – محمود شریفی – شركت نفت.
151 - نورعلی شهابی – وزارت كشاورزی
 152 - شهباز شهبازی – كشاورزی آزاد
 153 - محمد شهرستانی فرهنگی
 154- عبداللطیف شیخ الاسلامی – كشاورزی آزاد
155 - محمد شیخ الاسلامی قاضی دادگستری
 156 - محمدرحیم شیخ الاسلامی بانه - كارمند شیر و خورشید سرخ
 157 - دكتر داریوش شیروانی – دانشیار دانشگاه
 158 - سیدعلی صائب – اداره غله
 159 - حسن صائبی سازمان جنگلبانی
160- منصور صادقی فرهنگی
 161 - نوذر صادقی قاضی دادگستری
 162 - احمد صبوری یزدی وزارت نیرو
 163 - حسن صحرایی بازرگان
 164 - حسن صدر – فرهنگی
 165 - دكتر علی صدیق اسفندیاری وزارت بهداری
 166 - سیدعبدالله صدیق زاده – كشاورزی آزاد
167 - محمدصادق صفری پور
 168 - مهین دخت صنیع
169 - ژاله ضرابی
170 - دكتر محمود ضیایی - استاد دانشگاه مشهد
 171 - علی طباطبایی - شغل آزاد
 172 - دكتر حسین طبیب - وزارت بهداری
173 - عبد العباس طرفی - فرهنگی
 174 - مصطفی طغیانی دولت آبادی - كارگر آزاد
175 - پرویز ظفری - شركت سهامی واكس سازی
 176 - كمال الدین عابدی - فرهنگی
 177 - دكتر جعفر عادلی رانكوهی - وزارت بهداری
 178 - مجتبی عالمی وزارت تعاون
 179 - ابوالحسن عاملی فرهنگی
 180 - دكتر محمدرضا عاملی تهرانی - دانشیار دانشكده پزشكی
 181 - موسی عباس عطایی – كارمند شركت نفت
 182- محمدحسین عباس میرزایی كارگر دخانیات
 183 – غلامرضا عدل – شغل آزاد
 184 – قدس ایران هفبانو عدیلی – خانه داری
 185- ایرج عطارد قاضی دادگستری
 186- محمد حسین غضنفری وزارت كشور
 187 – غلامرضا غضنفری لرستانی وكیل دادگستری
 188- دكتر محمد فرزان امیری سازمان بیمه های اجتماعی
 189- محمد صادق فرمان – آزاد
190- دكتر طهمورث فروزین دانشیار دانشگاه
 191 – پرویز فرهنگ بیگوند – آزاد
 192-– داوود فلاح مقدم افسر ارتش
 193 – دكتر سید علی اكبر فیروز آبادی استادیار دانشكده پزشكی
 194 – عنایت الله قائمی قاضی دادگستری
 195 – ایرج قادری سازمان امور اداری و استخدامی كشور
 196 – جعفر قاسم زاده – بازرگان
 197 – غلامعلی قاسمی دانشكده كشاورزی
 198 – نعمت الله قاضی سازمان اوقاف
199 – نورالله قدمی – كارگر
200 - حسن قرائی – شغل آزاد
 201 – خانلر قراچورلو – شغل آزاد
 202 – عبدالله قراگزلو شجاعی – شغل آزاد
 203 – حسین قربانی نسب – شغل ازاد
 204 – سید مسلم قریشی – تجارت
 205 – عزیزالله قوامی شغل آزاد
206 – فضل الله كاسمی وزارت دادگستری
 207 – محمدحسین كاشفی كارمند بانك ملی
 208 – سید كریم كاظمی فرهنگی
 209– محمدصادق كاظمی روزنامه نگار
 210 - محمدرضا كبیری – كشاورزی آزاد
 211 - ابراهیم كسرایی وزارت تعاون و امور روستا
 212- بانو درخشنده كمالی آزاد – خانه داری
 213- احمد كمیلی زاده – بازرگان
 214- یوسف كهن وكالت دادگستری
 215 - دكتر مرتضی قلی كیان – وزارت آموزش و پرورش
216- صدری كیوان وزارت آموزش و پرورش
 217- فیروز لیقوانی – شغل آزاد
 218- عبدالسمیع لیوانی – فرهنگی
 219- ابراهیم ماحوزی – كارمند دادگستری
 220- فتح الله مافی كارمند وزارت خارجه
 221- عبدالحسین مانی – فرهنگی شاغل
 222- حسن متولی شغل آزاد
 223- ناصر مجتبایی – شغل آزاد
 224- صمد مجتهدی – كشاورزی آزاد
225- دكتر حسنعلی محققی – راه آهن
 226- اسدالله محمد خانلو – عشایری – كشاورزی آزاد
 227- غلامعلی محمد كوشكی
 228- عصمت مشایی – فرهنگی
 229 - سید مرتضی مشیر – وكیل دادگستری
 230 – علی اصغر مطهری وزارت اطلاعات
 231- علی اكبر معتضدی شغل آزاد
 232 - نصرت الله معززی شغل آزاد
233- یحیی معینی چاغروند – شغل آزاد
 234 – محمد حسین معینی قراگزلو – كشاورزی آزاد
 235- حسن ملكشاهی – شغل آزاد
 236 - نصرالله منتظری وزارت علوم
 237 - دكتر محمد حسین منصور استاد دانشگاه تهران
 238 - جعفر منصوریان وكیل دادگستری
 239 - محمد حسین موسوی وكیل دادگستری
240- میر اسدالله موسوی ماكویی – فرهنگی
 241- دكتر بوذر جمهر مهر – دانشگاه تهران
 242- ایرج مهرزاد قاضی دادگستری
 243- حسین میرزالو- كارمند ارتش
 244- مصیب میرعرب رضی- كشاورزی آزاد
 245- محمد میرلاشاری كشاورزی آزاد
 246 - متعالیه نائینی طبا- تدریس آزاد
 247 - هوشنگ ناظمی وزارت كشور
 248- فاطمه خجیمی نائینی- خانه دار
 249- عزت الله نصیری وزارت بهداری
 250- عباسعلی نصیری زاده كارگر
 251- علی نظمی وكیل دادگستری
 252 - اسمعیل نواب صفا وزارت اطلاعات
 253 - ناصر نوربخش دماوندی قاضی دادگستری
 254- محمد نوری- شغل آزاد
 255- مجتبی نوری- فرهنگی
256- علی پاشانور اسفندیاری افسر بازنشسته
 257- قدرت الله واحدی وزارت كشور
 258- لطیفه وحیدی- فرهنگی شاغل
 259 - حسن وزیری- وزارت كشور
 260 - كیومرث وشمگیر كارمند هواپیمایی ملی
 261- محمدرضا وكیل گیلانی- شغل دولتی ندارد
 262- فریده هاشمی- فرهنگی
263- غلامرضا هاشمی میاندوآب- فرهنگی
 264- حسن هرزندی
 265 - منصور یاسینی- شغل آزاد
 266- منوچهر یزدی- فرهنگی
267- پورفسور مسعود یغمایی- استاد دانشكده پزشكی مشهد
 268- علی اوسكایگانه- كشاورزی آزاد
 269- سعید محمد دشتكی
 270- جلال پارشا الق
271- عباس آرام
 272- جواد آشتیانی
 273- امان الله اردلان
 274 - اشرف احمدی
 275- سرتیپ حسینعلی اسفندیاری
 276- پروفسور جمشید اعلم
 277 - حسن اكبر
 278- احمد بهادری
 279 - باقر بوشهری
 280- دكتر علی اكبر بینا
 281- سپهبد عزیزالله پالیزبان
 282- رسول پرویزی
283- عمادالدین تربتی
284- مصطفی مجدد
 285- رضا جعفری
 286- سیدمحمدرضا جلال نائینی
287- علی اكبر جلیلوند
288 - سیدمحمود جلیلی
289- شوكت ملك جهانبانی
 290- سرلشگر منصور جهانبانی
291 - دكتر محسن حجازی
 292- امیرحسین خزیمه علم
 293- علی دشتی-نویسنده
 294 - حسین دها
 295- سرلشگر غلامحسین دیلمی رزمخواه
 296- دریابد فرج الله رسایی
 297- محمد ذوالفقاری
 298- علی رضایی
 299- محسن رییس
 300- سیدمحمد سجادی
 301- جلال الدین شادمان
 302- جعفر شریف امامی
303- علی صادق
 304- دكتر جهانشاه صالح
 305- دكتر عیسی صدیق
306- سرتیپ محمدعلی صفاری
 307- ارتشبد عزت الله ضرغامی
 308- طاهر ضیایی
 309- یحیی عدل
 310- محمدعلی علامه وحیدی
 311- محسن فروغی
 312- كاظم كورس
 313- جمال گنجی نیشابوری
 314- وجیه الله فاضل سرجویی
 315 - قاسم لاجوردی
316- دكتر محمدحسن مرشد وزیر بهداری و نماینده سابق مجلس منحله
 317- محمدعلی مسعودی- سناتور
 318- بانوشمس الملوك وكیل مصاحب
 319 - مصطفی مصباح زاده صاحب روزنامه كیهان
 320- سرلشگر ایرج مطبوعی
 321 - نصرالله مقتدر مژدهی
322- سید اسدالله موسوی
 323- محمدحسین موسوی
 324- دكتر حبیب الله مجید مولوی
 325- محمدعلی مهدوی
 326- سید عمادالدین میرمطهری
 327- پرویز ناتل خانلری- نویسنده
 328- عنایت الله نصیری
329- مهدی نمازی
330- عبدالباقی نوات
 331 - محمدابراهیم نیكپور
 332- غلامرضا نیك پی شهردار- معدوم
 333- سپهبد كریم ورهرام
 334 - پرویز یارافشار
 335- عزت الله یزدان پناه.


طبقه بندی: سیاسی،  اجتماعی،  اتفاق، 

تاریخ : شنبه 2 بهمن 1395 | 01:54 ب.ظ | نویسنده : کیان آصف | نظرات
چون از کوپن‌های بیمه‌نامه‌تان زیاد استفاده کرده‌اید، نباید بیمه شوید!
خسارت‌های امنیتی بحران آب
آیا در منابع تاریخی کُرد یک قوم بوده است؟
كیستی اهل بیت(ع)
تفاوتهای اعتقادی بین شیعه و سنی را به طور كامل توضیح دهید و دلایل برتری شیعه نسبت به سنی را به طور كامل بگویید؟
نقل و انتقالات لیگ برتر 96-97
آیا «زرتشت» تنها پیامبر ایرانی بود؟
تصاویر برتر جهان در بهار ۹۶
حادثه تروریستی مجلس از نگاهی دیگر/ باید پروتکل‌های امنیتی را تغییر داد
نماینده مجلس آمریکا حمله داعش در تهران را مفید دانست!
عذرخواهی رسمی فدراسیون‌فوتبال عربستان
مادر چه اندازه بر انسان حق دارد؟
چه كسی نباید قاضی شود؟
چرا نباید به كسی كه به ما خیانت كرده، خیانت كنیم؟
كسی كه سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد، نزد خدا و رسولش چگونه است؟
علت نامگذاری ماه رمضان چیست؟
جملات زیبای رهبر عزیز انقلاب در مورد بسیج
سخنان امام خمینی (ره)درمورد بسیج
لینک 21 فیلم از حکیم ارد بزرگ
رقص مرد چه حکمی دارد؟
سایت ماه اسکین طراح قالب وبلاگ رایگان با امکانات عالی
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.