تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی فریاد قلم - تفاوتهای اعتقادی بین شیعه و سنی را به طور كامل توضیح دهید و دلایل برتری شیعه نسبت به سنی را به طور كامل بگویید؟
تفاوتهای اعتقادی بین شیعه و سنی را به طور كامل توضیح دهید و دلایل برتری شیعه نسبت به سنی را به طور كامل بگویید؟

1. مذهب اهل سنّت دارای چندین فرقه ی ریز و درشت است كه بین خودشان اختلاف نظرهایی دارند. همچنین همه ی آنها اختلافاتی با مذهب اهل البیت (ع) دارند كه اگر به همه ی آنها به نحو مبسوط پرداخته شود كتاب مفصّلی خواهد شد. لذا در اینجا سعی می شود تنها به چند اختلاف اساسی بین شیعه و اهل سنّت اشاره ی اجمالی نموده منابعی را خدمت شما معرّفی كنیم تا با برنامه ریزی بتوانید تصویر روشنی از دو مذهب به دست آورید.
2. عمده اختلاف شیعه و اهل سنّت در موارد زیر است.
1ـ مساله ی صفات ذاتیّه ی خداوند متعال: علمای شیعه در پرتو تعالیم اهل بیت (ع) و براهین عقلی بر این عقیده اند كه صفات ذاتیّه ی خدا مثل علم ، قدرت ، حیات عین همدیگر و عین ذات خدا هستند و تفاوت آنها با همدیگر و با ذات خدا صرفاً مفهومی است نه حقیقی ؛ ولی اشاعره كه اكثریّت قاطع اهل سنّت را تشكیل می دهند بر آنند كه صفات ذاتیّه ی خدا زائد بر ذات او بوده عین ذات خدا نیستند. لذا خدا ذاتاً عالم و قادر و حیّ نیست بلكه قادر است به واسطه ی قدرت ، عالم است به واسطه ی علم و حیّ است به واسطه ی حیات. اینها برای خدا هفت صفت ذاتیّه قائل شده و معتقدند هر كدام از این صفات نیز مثل ذات خدا قدیم و واجب الوجودند. لذا مشهور است كه اشاعره به قدمای ثمانیه (هشتگانه) قائلند. از نظر شیعه چنین اعتقادی درست در مقابل توحید قرار دارد .
2ـ اختلاف عمده ی دیگر در بحث عدل الهی است. شیعه و معتزله كه از اهل سنّت ، بر این اعتقادند كه حسن و قبح افعال ذاتی است وعقل انسان قادر است اصل حُسن و قبح را ، كه عدل و ظلم از مصادیق بارز آن هستند ، ادراك نماید ، اگرچه تمام جزئیّات آن را درنیابد. بر این اساس علمای شیعه می گویند: محال است خداوند متعال كاری را انجام دهد كه عقل سلیم آن را ظالمانه و قبیح می داند. برای مثال عقل انسان حكم می كند كه مجازات نمودن شخص مجبور قبیح است. یا به جهنّم بردن شخص بی گناه زشت است. پس خدا هیچگاه چنین كارهایی را انجام نمی دهد. امّا اشاعره بر این باورند كه هیچ فعلی به خودی خود نیكو نیست و هیچ فعلی ذاتا قبیح نمی باشد و عقل انسان به هیچ وجه قادر به درك حُسن و قبح و عدل و ظلم نیست. لذا عدل آن چیزی است خدا آن را انجام دهد یا به آن فرمان دهد و ظلم آن كاری است كه خدا انجام نمی دهد و از نهی كرده است. بر این اساس ، دروغ گفتن یا خیانت یا دزدی بد است نه به خاطر حكم عقل بلكه به این سبب كه خدا از این امور نهی نموده است ، پس اگر خدا به این امور امر می نمود نه تنها قبیح و ظالمانه نبودند بلكه خوب و عادلانه می شدند.
بنا بر این ، هر دو مذهب عادل بودن خدا را قبول دارند ولی تفسیر این دو مذهب از عدل خدا متفاوت با دیگری است. از اینرو شیعیان و معتزلیان عدل را جزء اصول مذهب خود قرار داده اند تا تمایز خود را در این مساله از اشاعره نمایان سازند. و دلیل اهمیّت دادن به این مساله آن است كه طبق نظریّه اشاعره حتّی راه اثبات نبوّت و امامت و معاد نیز بسته می شود و اخلاق از ریشه كنده می شود و ... به تعبیر دیگر لوازم باطل این اعتقاد به قدری زیاد است كه اگر كسی به آنها ملتزم شود عملاً از اسلام خارج می شود ؛ لكن اشاعره سعی می كنند با توجیهاتی زیر بار لوازم منطقی نادرست این نظریّه نروند.
3ـ اختلاف دیگر بین این دو مذهب در مساله ی جبر و اختیار است. معتزله ـ مذهب منقرض شده ی اهل سنّت ـ قائل به تفوّیض بوده بر این باور بودند كه خداوند متعال هیچ نقشی در كارهای اختیاری بشر ندارد. خدا فقط ما را خلق نموده و به ما قدرت داده است و این خود ما هستیم كه افعال خود را ایجاد می می كنیم. به عبارت دیگر اینها به نوعی توحید در خالقیّت را منكر بوده سخنی گفته اند بر خلاف آیه ی 62 سوره ی زمر كه می فرماید: « اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَیْ ءٍ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَیْ ءٍ وَكیلٌ ». در مقابل اشاعره معتقد به جبر بوده نظریّه ی خود را كسب می نامند. طبق نظریّه ی اینها نیز حكمت و عدل خدا و مساله تكلیف و بهشت و جهنّم و امثال آن زیر سوال می رود. از همین رو اینان در مساله ی عدل الهی نظریّه ی پیش گفته را اتّخاذ نمودند تا به زعم خود مشكل را حلّ نمایند.ولی شیعه نه مانند معتزله توحید افعالی را نفی می كند و نه مانند اشاعره جبر گراست بلكه بر اساس رهنمودهای دقیق اهل بیت به نظریه امر بین الامرین گراییده است.
4ـ اختلاف دیگر شیعه با اهل سنّت درباره ی عصمت انبیاء است. علمای شیعه قائل به عصمت تمام عیار انبیاء هستند ؛ یعنی نه تنها انبیاء(ع) را معصوم از گناه می دانند بلكه از سهو و خطا نیز مصون می دانند. ولی اهل سنّت قائل به عصمت تامّ انبیاء (ع) نیستند و سهو و خطا را برای آنها جائز می دانند و حتّی برخی از آنها ارتكاب معاصی را هم برای انبیاء (ع) واقع دانسته و مواردی از ارتكاب گناه را برای این ذوات مقدّسه برشمرده اند. مواردی كه همه ی آنها از متشابهات بوده نیازمند تفسیر درستند.
5ـ اختلاف اساسی و مادر بین شیعه و اهل سنّت در مساله ی امامت است كه باعث شده است راه این دو مذهب در موارد دیگر نیز جدا گردد. چرا كه شیعیان در سایه ی هدایتهای اهل بیت (ع) توانسته اند گردنه های سخت فكری و اعتقادی را پشت سر گزارند ولی اهل سنّت در نبود چنین هادیان الهی و متّصل به علم خدا ، دست به دامن افرادی مثل خود شده راه را گم كرده اند. خداوند متعال می فرماید: « آیا كسى كه هدایت به سوى حق مى كند براى پیروى شایسته تر است، یا آن كس كه خود هدایت نمى شود مگر هدایتش كنند؟ شما را چه مى شود، چگونه داورى مى كنید؟! » (یونس:35)
شیعه در باب امامت ، بر این اعتقاد است كه امام و خلیفه ی رسول الله باید در تمام خصوصیّّات مثل خود رسول الله باشد جز در دریافت وحی كه خاتمه یافته است. لذا امام باید اعلم مردم به دین خدا ، افضل مردم در عبودیّت و قرب به حقّ تعالی و معصوم از گناه و خطا و سهو باشد. و چون از این خصوصیّات فقط خدا مطّلع است لذا مصداق امام را هم خدا باید تعیین نماید. آنگاه شیعه از راه آیات و روایات مورد قبول طرفین استدلال می كند كه خدا و پیامبرش علی ابن ابی طالب (ع) را به عنوان مصداق امام و خلیفه تعیین نموده اند. امّا اهل سنّت به جای اینكه از راه برهان عقلی اصل امامت را اثبات نمایند ابتدا خلافت ابوبكر را پذیرفته و آنگاه تلاش می كنند نحوه ی انتخاب او را مشروع جلوه دهند.
6. منابع مطالعاتی
ـ آنگاه هدایت شدم ـ ترجمه كتاب ثم اهتدیت ـ ، محمد تیجانی سماوی ، ترجمه سید محمد جواد مهری ـ نویسنده ی این كتاب قبلاً سنّی بوده است ـ
ـ اهل سنّت واقعی ، محمد تیجانی سماوی ،
ـ همراه با راستگویان ، محمد تیجانی سماوی
ـ معارف اسلامى از دیدگاه دو مكتب ـ ترجمه كتاب معالم المدرستین ـ علامه عسكرى ، ترجمه: دكتر جلیل تجلیل
ـ حق جو و حق شناس ـ ترجمه كتاب المراجعات ـ ، علامه سید شرف الدین عاملی ، ترجمه: محمد جعفر امامى
ـ شیعه پاسخ می دهد ، رضا حسینی نسب
ـ فرقه وهابى و پاسخ به شبهات آنها ،سید محمدحسن قزوینى ترجمه: على دوانى
ـ كارنامه عملی وهابیت ، آیت الله جعفر سبحانىطبقه بندی: اندیشه و دین، 

تاریخ : یکشنبه 2 مهر 1396 | 10:11 ب.ظ | نویسنده : کیان آصف | نظرات
چون از کوپن‌های بیمه‌نامه‌تان زیاد استفاده کرده‌اید، نباید بیمه شوید!
خسارت‌های امنیتی بحران آب
آیا در منابع تاریخی کُرد یک قوم بوده است؟
كیستی اهل بیت(ع)
تفاوتهای اعتقادی بین شیعه و سنی را به طور كامل توضیح دهید و دلایل برتری شیعه نسبت به سنی را به طور كامل بگویید؟
نقل و انتقالات لیگ برتر 96-97
آیا «زرتشت» تنها پیامبر ایرانی بود؟
تصاویر برتر جهان در بهار ۹۶
حادثه تروریستی مجلس از نگاهی دیگر/ باید پروتکل‌های امنیتی را تغییر داد
نماینده مجلس آمریکا حمله داعش در تهران را مفید دانست!
عذرخواهی رسمی فدراسیون‌فوتبال عربستان
مادر چه اندازه بر انسان حق دارد؟
چه كسی نباید قاضی شود؟
چرا نباید به كسی كه به ما خیانت كرده، خیانت كنیم؟
كسی كه سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد، نزد خدا و رسولش چگونه است؟
علت نامگذاری ماه رمضان چیست؟
جملات زیبای رهبر عزیز انقلاب در مورد بسیج
سخنان امام خمینی (ره)درمورد بسیج
لینک 21 فیلم از حکیم ارد بزرگ
رقص مرد چه حکمی دارد؟
سایت ماه اسکین طراح قالب وبلاگ رایگان با امکانات عالی
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.